Ringkøbing Ingeniørkontor ApS

Huset besigtiges indvendigt
Taget besigtiges
Facaderne besigtiges

Tilstandsrpport

Tilstandsrappot

En tilstandsrapport er i praksis resultatet af et huseftersyn. Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader.

Tilstandsrapporten er nødvendig for, at køber kan tegne en ejerskifteforsikring, og man kan få udarbejdet en tilstandsrapport både på et hus, sommerhus og en ejerlejlighed.

Det er frivilligt, om du vil få lavet en tilstandsrapport, men det er en rigtig god idé at gøre det. Du kan nemlig frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader på boligen, hvis du får lavet en tilstandsrapport, giver et tilbud om ejerskifteforsikring til køber og skriftligt tilbyder at betale halvdelen af den samlede præmie for den pågældende forsikring.

Hvis du ikke gør det, kan du risikere at have ansvaret for skjulte fejl og mangler i 10 år. Du hæfter dog som sælger stadig for eksempelvis ulovligheder, svig og grov uagtsomhed.

 

Tilstandsrapporten bliver foretaget af en bygningssagkyndig, der er beskikket af Erhvervs- og Byggestyrelsen - f.eks. Bendiks Bendiksen, som hverken repræsenterer køber eller sælger, men laver en tilstandsrapport, der giver et objektivt billede af husets synlige skader.

En tilstandsrapport består af tre dele:

  1. Den bygningssagkyndiges resultater af huseftersynet ( herunder karakterer til de enkelte bygningsdele).
  2. Dine egne bemærkninger og oplysninger om ejendommens skader.
  3. Bygningskonstruktioner- oplysninger til ejerskifteforsikring.

Den bygningssagkyndige vurderer hver enkelt bygningsdel og noterer en karakter, der viser, hvilken betydning skaden har for den enkelte bygningsdel eller for andre bygningsdele.