Ringkøbing Ingeniørkontor ApS

Varmeanlæg
Isolering
Energiberegning

Energimærke

Det primære formål med energimærkning- også kaldet EMO- er at fremme energibesparelser og energieffektivitet i energiforbruget ved anvendelsen af bygninger.

Målet opnås fordi energimærkningen skal.......

-oplyse potentielle købere eller lejere om bygningens energimæssige tilstand og de forventede energiomkostninger ved normalt brug og forbrug

-fortælle bygningens ejer eller brugere om mulighederne for at effektivisere energibesparelser og effektivisere energiforbruget, og dermed motivere til at gennemføre disse

-kunne anvende energimærkningen af blandt andre energiselskaberne i forbindelse med opfyldelsen af deres besparelsesforpligtelser, af byggebranchen i forbindelse med dens rådgivning af kunderne samt af finansieringsinstitutter som grundlag for deres rådgivning om finansiering af byggeprojektet.

Energimærkningen indeholder en standardiseret og dokumenteret karakteristik af en bygnings energimæssige tilstand, beregnet ud fra en normal brug af bygningen. Heri indgår energiforbruget til opvarmning, varmt brugsvand, køling, ventilation og eventuelt belysning.

Desuden skal energimærkningen indeholde en dokumenteret oversigt over forslag til energibesparende foranstaltninger.