Ringkøbing Ingeniørkontor ApS

Energirådgivning

Ringkøbing Ingeniørkontor tilbyder alle boligejere en grundig energigennemgang af boligen.

Ofte er det nogle få forhold i bygningen, som medfører et helt uforholdsmæssigt stort energiforbrug og hvor rentabiliteten ved at forbedre kan være meget stor. Det er med andre ord her, det er værd at sætte ind for virkelig at høste en økonomisk gevinst.

Vi gennemgår hele boligen og finder de energibesparende forbedringer der bedst kan betale sig at gennemføre. Vi afdækker besparelser på både varmeforbrug og elforbrug og på forbrug af varmt og koldt vand. Vi kigger på følgende områder

  • Tag og loft
  • Ydervægge
  • Vinduer og døre
  • Utætheder
  • Ventilationsanlæg
  • Varmeanlæg
  • Varmt brugsvand
  • Belysningsanlæg
  • El- apparater

Ringkøbing Ingeniørkontor har stor kompetence indenfor energibesparende forbedringer af alle typer af bygninger.