Ringkøbing Ingeniørkontor ApS

Statiske beregninger

Enhver nybygning, tilbygning eller ombygning kræver en statisk vurdering eller statiske beregninger jf. bygningsreglementet.

Statiske beregninger skal anvendes ved ansøgning om byggetilladelse hos kommunen og som dokumentation for, at bygningen til enhver tid opfylder gældende norm- og lovkrav. Statiske beregninger er en dimensionering og eftervisning af en bygnings bæreevne og modstands- dygtighed overfor belastninger som vind, sne, personlast, trafiklast mm.

Med baggrund i mange års erfaringer, tilbyder Ringkøbing Ingeniørkontor at lave statiske beregninger og stabilitetsberegninger på......

  • Enfamiliehuse
  • Sommerhuse
  • Om- og tilbygninger

I den statiske beregning af en bygning eftervises både enkeltelementer som fundamenter, facader, etagedæk, bjælker, søjler og tagværk, samt hele bygningens stabilitet og forankring for vindpåvirkninger.