Ringkøbing Ingeniørkontor ApS

Afløbsprojektering

En grundigt udført afløbsplan er en vigtig forudsætning for at et afløbsanlæg kommer til at fungere tilfredsstillende.

Den færdige afløbsplan indeholder tilstrækkeligt med oplysninger til at planen kan danne grundlag for:

  • myndighedsansøgning
  • udbudsmateriale, herunder mængde, pris og tidsberegning
  • udførelse
  • kvalitetssikring
  • plane, for drift og vedligehold

Ringkøbing Ingeniørkontor tilbyder at udarbejde afløbsplaner for erhvervsvirksomheder, herunder at planlægge og projektere afløbsanlæg for spildevand, regnvand og omfangsdræn med afledning til offentlig kloakforsyning.