ringkøbing Ingeniørkontor ApS

Indeklimaproblemer

 

Moderne boliger lider i dag ofte af indeklimaproblemer.

Indeklimaproblemerne kan skylde forskellige aspekter. Der kan f. eks. være tale om konstruktionsmæssige problemer i form af forkerte eller dårlige materialer, eller problemerne kan skyldes fugtskader, der kan forårsage problemer med skimmelsvamp.

Massiv vækst af skimmelsvampe i en bolig kan medføre betydelige gener for beboerne. Dels kan de mange svampesporer være allergifremkaldende, og dels kan flere svampearter producere decideret giftige gasforbindelser.

En indeklimaundersøgelse består typisk af en forundersøgelse for at opspore problemet eller problemerne i huset. Finder vi f. eks. ud af , at det er skimmelsvampe, som er problemet, skal forekomsten og mængden af disse identificeres og beskrives, og kilden til problemet findes og rettes.