Ringkøbing Ingeniørkontor ApS

Energiberegning

I henhold til bygningsreglement BR10 skal alle nye opvarmede bygninger medsende information om energitab i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

Som minimum skal nye boliger isoleres til en isoleringsgrad klasse A2.

Energitabsrammen sammenligner den aktuelle bygning i forfold til standardbygningen efter bygningsreglementet. Det vil sige, at der kan f.eks. komme flere vinduer i bygningen, men der skal isoleres mere på andre bygningsdele, således at energiforbruget er den samme og ikke medfører et større energitab.

Når byggeriet er færdig, skal der indsendes et energimærke sammen med færdigmelding af byggeriet. Den samme firma kan ikke både lave energitabsramme og Energimærke på den samme bolig, da energikonsulenten skal være uafhængig af bygningens ejer, håndværkere m.v.

Se også vores Statiske beregninger