Ringkøbing Ingeniørkontor ApS

Radon

Radon er i jorden overalt og er en radioaktiv gasart som siver op af jorden, og dermed op i boligerne. Eftersom boligerne bliver tættere og luftskiftet bliver mindre medfører det en større koncentration af radon i boligerne.

Der regnes med at ca. 3 - 10 % af alle boligerne har for høj koncentration af radon, hvilket giver forhøjet risiko for lungekræft.

Radon er en usynlig og lugtfri gasart.

Lyse felter er meget få bolige med over 200 bq/kubikmeter

Hvordan måles radon i boliger

Én gang for alle kan du og din familie eller arbejdspladsen nemt, vha. en radon måling, få undersøgt om der er et sundhedsproblem med radon i indeklimaet. Det anbefales, at måle med mindst 2 radon analysebokse i hver bolig, eller arbejdsplads.

Udendørs er en baggrundskoncentration af radon i forvejen, og derfor når terrængulvet er utæt og husene tætte medfører det let en for høj radon koncentration.

De mest repræsentative radon målinger fås forår og efterår. Radonkoncentrationen vil normalt være højere om vinteren og lavere om sommeren. Man bør sikre sig, at få opgivet en måleværdi der er korrigeret for årstiden.

Skriv dig på kontaktformularen og vi vil kontakte dig, således at du kan en afklaring på, hvor meget radon der er i dit bolig mv.

Tætning af huse for radon

Ved at etablere sug under gulvet opnås at trykforskellen mellem undersiden og oversiden af gulvet reduceres/forsvinder. Effekten af undertrykket i huset modvirkes dermed idet der ikke længere er en trykforskel til at sørge for opstrømning af radonholdig luft.

Suget kan etableres som et såkaldt passivt sug, hvor et rør føres fra det kapillarbrydende lag under gulvet, gennem huset og op over tagryggen. Herved vil den såkaldte skorstensvirkning, forårsaget af temperaturforskel og vind, medføre en reduktion af trykket under gulvet og derved reducere radonindtrængningen i huset.