Ringkøbing Ingeniørkontor ApS

Udvendig isolering af kælderydervægge

Efterisolering af kælderydervægge

Kælderydervægge

Kælderydervægge af beton støbt in situ forudsættes normalt at være tilstrækkelig tætte til at afvise vand, der siver gennem det grovporøse og drænende lag af Leca® letklinker. Ved dårlige kældervægge, hvor der tidligere har været indsivning af vand, anbefales det at tætne kælderydervæggen udvendigt. Tætte produkter, så som bitumen, hindrer væggen i at afgive opstigende grundfugt og kan derfor ikke tilrådes. Ifølge SBi-anvisning 224 »Fugt i bygninger « skal alle kælder-ydervægge, som ikke i sig selv er vandtætte fx teglsten eller Leca® blokke, fugtisoleres, selv om der benyttes udvendig varmeisolering med drænende egenskaber. Indvendig kondensdannelse på den bærende kælderydervæg modvirkes ved den udvendige varmeisolering, idet temperaturen på den udvendige side af kældervæggen og dermed på selve kældervæggen bliver højere.

Læst mere under Udvendig efterisolering af kælderydervægge